tilitoimistopalvelut

Maksuliikenne

Tilitoimisto voi hoitaa koko yrityksen maksuliikenteen.

Maksuliikenteen rajaaminen, koskemaan vain tiettyjä maksuja, on mahdollista.

Asiakas toimittaa maksuun menevät laskut tarkistettuina ja hyväksyttyinä tilitoimistoon. Tilitoimisto maksaa laskut sovitun tavan mukaisesti.

Ostolaskujen sähköistä kierrätystä hyväksikäyttäen voidaan laskujen käsittely automatisoida. Laskujen sähköinen kierrätys lopettaa asiakkaan osalta laskujen käsittelyn ja lähettämisen tilitoimistoon.